Ochrana dat

Zásady ochrany osobních údajů

1. Ochrana údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. S vašimi osobními údaji na zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek.

Osobní údaje jsou veškeré údaje, které vám mohou být osobně předány, e.B. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

Odpovědná osoba podle čl. 4 odst. 7 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je:

IBS GmbH GEO-CAD
Binger Str. 77
55257 Budenheim, Německo

zastoupený jejím výkonným ředitelem:
Pan Dipl.-Ing. Waldemar Sowinski

Odpovědnost za obsah podle RStV
Pan Dipl.-Ing. Waldemar Sowinski

Identifikační číslo DPH podle § 27 zákona o DPH
DE 175723693

Zápis do obchodního rejstříku
Okresní soud v Mohuči, HRB 47053

Používání našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje shromažďovány, provádí se tak dobrovolně.

To se provádí e.B. když nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Zde údaje, které jste poskytli (případně vaše e-mailová adresa. Vaše jméno a telefonní číslo) uchováváme, abychom mohli odpovědět na vaši žádost.

Data generovaná v tomto kontextu budou vymazána po uložení, které již není nutné nebo Zpracování je omezeno, pokud existují zákonné povinnosti uchovávání.

Právní základ pro zpracování údajů za účelem nás kontaktování je založen na vašem dobrovolně uděleném souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 a GDPR.

Pokud bychom chtěli využít uvedené poskytovatele služeb pro jednotlivé funkce naší nabídky nebo použít vaše údaje pro reklamní účely, budeme vás podrobně informovat o příslušných procesech níže. Zmiňujeme také definovaná kritéria doby skladování.

Právním základem je jejich výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 odst. 1 a GDPR.

2. Práva subjektů údajů

Pokud jde o osobní údaje, které se vás týkají, máte vždy následující práva:

-Právo na informace, čl. 15 GDPR
-Právo na opravu nebo výmaz, čl. 16,17 GDPR
-Právo na omezení zpracování, čl.18 GDPR
- Právo na přenositelnost dat. Článek 20 GDPR
-Právo vznést námitku proti zpracování, čl. 21 GDPR

Námitka nebo odvolání proti zpracování vašich údajů

Pokud jste se zpracováním svých údajů souhlasili, můžete je kdykoli odvolat. Takové odvolání má vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů do budoucna.

Proti zpracování vašich osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku pro účely reklamy a analýzy údajů. O své námitce nás můžete informovat pod následujícími kontaktními údaji: philipp.sowinski@ibsgeocad.de

Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů náš oprávněný zájem, můžete proti zpracování vznést námitku.

Žádáme vás, abyste uvedli důvody, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak jsme to udělali. V případě vaší oprávněné námitky situaci zkontrolujeme a buď zastavíme zpracování údajů, nebo vám ukážeme naše přesvědčivé oprávněné důvody, na jejichž základě ve zpracování pokračujeme.

Vhodnou formu naleznete zde: https://www.monteurzimmerguru.de/kontakt/

Máte také právo stěžovat si u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů na zpracování vašich osobních údajů námi.

3. Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

Pokud při návštěvě webových stránek nevyplníte kontaktní formulář nebo neposkytnete žádné další informace, budou uloženy pouze ty osobní údaje, které váš prohlížeč předá na náš server.

V tomto případě budou shromažďovány pouze údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám zobrazili naše webové stránky a zajistili stabilitu a bezpečnost.

IP adresa
datum a čas žádosti
-Rozdíl časového pásma na greenwichský střední čas (GMT)
-Obsah požadavku (konkrétní stránka)
stav přístupu/stavový kód HTTP
- v každém případě přenesené množství údajů
webové stránky, ze kterých žádost pochází
prohlížeč
operační systém a jeho rozhraní
jazyk a verze softwaru prohlížeče

Právním základem je článek 6 odst. 1 (1f) GDPR, oprávněný zájem.


4. Soubory protokolu serveru

Provozovatel webových stránek nebo poskytovatel stránky shromažďuje údaje o přístupech na stránku a ukládá je jako ? Soubory protokolu serveru. Tímto způsobem jsou protokolována následující data:

- Navštívené webové stránky
- Čas v době přístupu
- Množství dat odeslaných v bajtech
- Zdroj/odkaz, ze kterého jste na stránku přišli
- Použitý prohlížeč
- Použitý operační systém
- použitá IP adresa (případně: v anonymní podobě)

Shromážděné údaje se používají pouze pro statistická hodnocení a pro zlepšení webových stránek. Provozovatel webových stránek si však vyhrazuje právo následně zkontrolovat soubory protokolu serveru, pokud konkrétní indikace poukazují na nezákonné použití.

Podle čl. 6 odst. 1 (.b) GDPR je právním základem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Používání cookies:

Kromě výše uvedených údajů jsou soubory cookie uloženy ve vašem počítači při používání našich webových stránek. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a uloženy vaším prohlížečem. Slouží k tomu, aby internet nabízel uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější celkově

Soubory cookie jsou rozděleny do následujících podskupin:

Přechodné soubory cookie (dočasné použití)

Trvalé soubory cookie (dočasné použití)

Soubory cookie třetích stran (třetí strany)

Přechodné soubory cookie jsou automaticky smazány při zavření prohlížeče. Patří mezi ně zejména soubory cookie relace. Ty ukládají tzv. ID relace, pomocí kterého lze ke společné relaci přiřadit různé požadavky z vašeho prohlížeče. To umožňuje rozpoznání vašeho počítače při návratu na naše webové stránky.

Trvalé soubory cookie jsou automaticky smazány po předem stanovené době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče

Soubory cookie třetích stran jsou soubory cookie třetích stran. Ty jsou vytvořeny jinou webovou stránkou. Používají je .B inzerenti, kteří shromažďují informace o uživatelích prostřednictvím své reklamy na jiných stránkách se soubory cookie. Jedná se o datové záznamy, které jsou uloženy v prohlížeči uživatele při návštěvě stránky s reklamou. Pokud znovu navštíví stránku s reklamou od stejného poskytovatele, je rozpoznán. Příkladem jsou také tlačítka To se mi líbí na Facebooku. Při použití tohoto tlačítka je nastaven soubor cookie, který může Facebook číst. Takový soubor cookie je označován jako soubor cookie třetí strany.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookis a povolovali soubory cookie pouze v jedné verzi, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické smazání souborů cookie při zavírání prohlížeče.

Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu obsahu používá tento web šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že řádek adresy prohlížeče se mění z http:// na https:// a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být přečtena třetími stranami.

kontakt

Pokud použijete kontaktní formulář, vaše údaje, které tam zadali, budeme ukládat ke zpracování vaší žádosti. Informace nezbytné pro zpracování vaší žádosti jsou označeny samostatně, všechny ostatní informace jsou dobrovolné.

Právním základem pro toto zpracování je Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 lit. a DSGVO).

Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Za tímto účelem postačí neformální e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů prováděných až do odvolání zůstává zrušením nedotčeno

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, budou uchovávány, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvoláte svůj souhlas s uložením nebo není vynechán účel ukládání údajů (např.B. po zpracování vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení, zejména retenční doby, zůstávají nedotčena.

komentáře

Pokud použijete funkci komentáře, údaje, které poskytnete, budeme ukládat. Jedná se o vaši e-mailovou adresu, heslo a zvolené uživatelské jméno Neexistuje povinnost používat funkci komentáře jako pseudonym, aby bylo možné pseudonymní použití funkce komentáře.

Kromě těchto údajů bude uložen i samotný váš komentář a informace o době vytvoření komentáře.

Uložení IP adresy

Kromě toho jsou uloženy IP adresy uživatelů, kteří píší komentáře. To je nezbytné, aby bylo možné podniknout kroky proti autorovi v případě porušení práv, jako jsou urážky. IP adresa bude odstraněna po jednom týdnu.

Přihlásit se k odběru komentářů

Jako uživatel webu se můžete přihlásit k odběru komentářů po přihlášení.

Poté budete informováni e-mailem, když ostatní uživatelé zveřejní komentář.

K přihlášení k odběru komentářů na našich webových stránkách používáme tzv. double opt-in postup.

Po registraci obdržíte potvrzovací e-mail na svou e-mailovou adresu. V tomto budete znovu požádáni o potvrzení registrace.

Pokud potvrzení nebude učiněno do 24 hodin, vaše informace budou po jednom měsíci zablokovány a automaticky smazány.

Kromě toho ukládáme vaše IP adresy a časy registrace a potvrzení. Účelem řízení je prokázat vaši registraci a v případě potřeby objasnit možné zneužití vašich osobních údajů.

Údaje zadané v rámci přihlášení k odběru připomínek budou v tomto případě vymazány; pokud jste nám však tyto údaje předali pro jiné účely a jinde (např.B. objednávka newsletteru), zůstanou u nás.

Odhlásit se z této služby se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu v e-mailech s oznámením.

Doba uchovávání připomínek

Komentáře a související údaje (např.B. IP adresa) jsou uloženy a zůstávají na našich webových stránkách, dokud není komentovaný obsah zcela smazán nebo komentáře musí být z právních důvodů vymazány (např.B. urážlivé komentáře).

Svůj účet můžete kdykoli smazat. Vaše údaje, které jsme uložili, budou poté vymazány. Vaše veřejná prohlášení však zůstanou viditelná, ale bez vašeho uživatelského jména.

Pokud chcete, aby byly odstraněny i vaše veřejné příspěvky, kontaktujte prosím: philipp.sowinski@ibsgeocad.de

Právním základem pro zpracování vašich údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 a GDPR.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Za tímto účelem postačí neformální e-mailem. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává zrušením nedotčena.

registrace

Když se zaregistrujete na našich webových stránkách, údaje, které poskytnete, budeme ukládat. Údaje budou použity výhradně pro využití služby, pro kterou jste se zaregistrovali.

Pro důležité změny, jako je rozsah nabídky nebo technicky nezbytné změny, používáme e-mailovou adresu poskytnutou při registraci, abychom vás tímto způsobem informovali.

K registraci na našich webových stránkách používáme tzv. double opt-in postup. Po registraci obdržíte potvrzovací e-mail na svou e-mailovou adresu. V tomto budete znovu požádáni o potvrzení registrace. Pokud potvrzení nebude učiněno do 24 hodin, vaše informace budou po jednom měsíci zablokovány a automaticky smazány. Kromě toho ukládáme vaše IP adresy a časy registrace a potvrzení. Účelem řízení je prokázat vaši registraci a v případě potřeby objasnit možné zneužití vašich osobních údajů.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 lit. a DSGVO).

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Za tímto účelem postačí neformální e-mailem. Zákonnost již provedeného zpracování údajů zůstává zrušením nedotčena.

Údaje shromážděné během registrace budeme ukládat, pokud jste registrováni na našich webových stránkách nebo Odvoláte svůj souhlas a poté budete smazáni. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Zásuvný modul Facebooku

Na našich webových stránkách je integrován zásuvný modul Facebook.

Pro tento účel používáme tzv. Shariff plugin. To umožňuje integrovat přítomnost sociálních médií tak, aby IP adresa uživatele nebyla přímo uložena a odeslána na příslušnou platformu sociálních médií, ale pouze adresa serveru je přenášena na Facebook. Tato integrace zajišťuje, že při zobrazení stránky s modulem plug-in není k serverům poskytovatele modulu plug-in připojeno žádné připojení.

Podle Facebooku je IP adresa v Německu anonymizována ihned po vyzvednutí.

Aktivací zásuvného modulu budou vaše osobní údaje přeneseny na Facebook v USA a tam uloženy.

Vzhledem k tomu, že tyto údaje jsou shromažďovány především prostřednictvím souborů cookie, doporučujeme před kliknutím na nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče odstranit všechny soubory cookie.

Nemáme žádný vliv na to, které údaje jsou shromažďovány a jak jsou zpracovávány Plný rozsah shromažďování údajů, účely zpracování, doby uchovávání nebo za jakých podmínek jsou skutky znovu vymazány, nám není znám.

Poskytovatel zásuvných modulů ukládá shromážděná data o vás jako profily použití a používá je pro reklamu, průzkum trhu, design svých webových stránek založený na potřebách.

Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž za účelem jejich uplatnění se musíte obrátit na příslušného poskytovatele zásuvného modulu.

Data jsou předávána bez ohledu na to, zda máte účet u poskytovatele modulu plug-in a jste tam přihlášeni. Pokud jste přihlášeni k poskytovateli modulu plug-in, budou vaše údaje, které shromažďujeme, přiřazeny přímo k vašemu stávajícímu účtu u poskytovatele modulu plug-in, jakmile stisknete aktivované tlačítko.

Tomuto přiřazení k účtu se můžete vyhnout tak, že se předem odhlásíte od poskytovatele modulu plug-in.

Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 a GDPR.

Další informace o poskytovateli:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;

http://www.facebook.com/policy.php;

pro sběr údajů: http://www.facebook.com/help/186325668085084

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Facebook se v této oblasti podrobil štítu EU-https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Zásuvný modul Google

Na našich webových stránkách je integrován zásuvný modul Google.

Pro tento účel používáme tzv. Shariff plugin. To umožňuje integraci přítomnosti sociálních médií tak, aby IP adresa uživatele nebyla přímo uložena a odeslána na příslušnou platformu sociálních médií, ale pouze adresa serveru je přenesena do společnosti Google. Tato integrace zajišťuje, že při zobrazení stránky s modulem plug-in není k serverům poskytovatele modulu plug-in připojeno žádné připojení.

Aktivací modulu plug-in budou osobní údaje od vás předány společnosti Google v USA a tam uloženy.

Vzhledem k tomu, že tyto údaje jsou shromažďovány především prostřednictvím souborů cookie, doporučujeme před kliknutím na nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče odstranit všechny soubory cookie.

Nemáme žádný vliv na to, které údaje jsou shromažďovány a jak jsou zpracovávány Plný rozsah shromažďování údajů, účely zpracování, doby uchovávání nebo za jakých podmínek jsou skutky znovu vymazány, nám není znám.

Poskytovatel zásuvných modulů ukládá shromážděná data o vás jako profily použití a používá je pro reklamu, průzkum trhu, design svých webových stránek založený na potřebách.

Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž za účelem jejich uplatnění se musíte obrátit na příslušného poskytovatele zásuvného modulu.

Data jsou předávána bez ohledu na to, zda máte účet u poskytovatele modulu plug-in a jste tam přihlášeni. Pokud jste přihlášeni k poskytovateli modulu plug-in, budou vaše údaje, které shromažďujeme, přiřazeny přímo k vašemu stávajícímu účtu u poskytovatele modulu plug-in, jakmile stisknete aktivované tlačítko.

Tomuto přiřazení k účtu se můžete vyhnout tak, že se předem odhlásíte od poskytovatele modulu plug-in.

Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 a GDPR

Další informace o poskytovateli:

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornie 94043, USA;

https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

Společnost Google se v roce https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework podrobila štítu EU-https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Zásuvný modul Twitter

Na našich webových stránkách je integrován zásuvný modul Twitter.

K tomuto účelu používáme tzv. Shariff plug-in. To umožňuje integraci přítomnosti sociálních médií tak, aby IP adresa uživatele nebyla přímo uložena a odeslána na příslušnou platformu sociálních médií, ale pouze adresa serveru je přenášena na Twitter. Tato integrace zajišťuje, že při zobrazení stránky s modulem plug-in není k serverům poskytovatele modulu plug-in připojeno žádné připojení.

Aktivací modulu plug-in budou osobní údaje od vás přeneseny na Twitter v USA a tam uloženy.

Vzhledem k tomu, že tyto údaje jsou shromažďovány především prostřednictvím souborů cookie, doporučujeme před kliknutím na nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče odstranit všechny soubory cookie.

Nemáme žádný vliv na to, které údaje jsou shromažďovány a jak jsou zpracovávány Plný rozsah shromažďování údajů, účely zpracování, doby uchovávání nebo za jakých podmínek jsou skutky znovu vymazány, nám není znám.

Poskytovatel zásuvných modulů ukládá shromážděná data o vás jako profily použití a používá je pro reklamu, průzkum trhu, design svých webových stránek založený na potřebách.

Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž za účelem jejich uplatnění se musíte obrátit na příslušného poskytovatele zásuvného modulu.

Data jsou předávána bez ohledu na to, zda máte účet u poskytovatele modulu plug-in a jste tam přihlášeni. Pokud jste přihlášeni k poskytovateli modulu plug-in, budou vaše údaje, které shromažďujeme, přiřazeny přímo k vašemu stávajícímu účtu u poskytovatele modulu plug-in, jakmile stisknete aktivované tlačítko.

Tomuto přiřazení k účtu se můžete vyhnout tak, že se předem odhlásíte od poskytovatele modulu plug-in.

Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 a GDPR.

Další informace o poskytovateli:

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornie 94103, USA;

https://twitter.com/privacy.

Twitter se v úterý podrobil štítu EU-https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Webfonty Google

Naše webové stránky používají webová písma Google. Když navštívíte stránku, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazily texty a písma.

Zde se váš prohlížeč připojuje k serverům Google.

V důsledku toho společnost Google získává informace o tom, že naše webové stránky byly přístupné prostřednictvím vaší IP adresy.

Použití webových písem Google umožňuje jednotnou prezentaci naší nabídky.

Právním základem je článek 6 odst. 1 (f) GDPR, oprávněný zájem.

Další informace o poskytovateli:

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Webová písma Google najdete https://developers.google.com/fonts/faq

Zásady ochrany osobních https://www.google.com/policies/privacy/.

Společnost Google se v roce https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

leták

S vaším souhlasem (poskytnutím e-mailové adresy) se můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru, se kterým vás informujeme o našich aktuálních zajímavých nabídkách.

Inzerované zboží a služby najdete zde https://www.monteurzimmerguru.de.

K registraci newsletteru používáme tzv. double opt-in proceduru

Po registraci obdržíte potvrzovací e-mail na svou e-mailovou adresu. V tomto budete znovu požádáni o potvrzení odběru newsletteru.

Pokud potvrzení nebude učiněno během několika hodin, budou vaše informace zablokovány a automaticky smazány po jednom měsíci.

Kromě toho ukládáme vaše IP adresy a časy registrace a potvrzení. Účelem řízení je prokázat vaši registraci a v případě potřeby objasnit možné zneužití vašich osobních údajů.

Povinnými informacemi pro zasílání newsletteru jsou pouze vaše e-mailová adresa.

Poskytnutí dalších, samostatně označených údajů, e.B, je dobrovolné a používá se k tomu, aby vás osobně oslovilo.

Po potvrzení uložíme vaši e-mailovou adresu pro účely zasílání newsletteru. Právním základem je čl. 6 odst. 1 s. 1a GDPR.4

Svůj souhlas s zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat a odhlásit se z odběru newsletteru.

Můžete odvolat:

kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu s newsletterem

e-mailem na adresu: philipp.sowinski@ibsgeocad.de

odesláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v otisku

vysvětlit.

Vyhodnocení chování uživatelů

Při odesílání newsletteru bude vyhodnoceno vaše chování uživatele. Odeslané e-maily obsahují tzv. webové majáky nebo sledovací pixely, které představují obrazové soubory s jedním pixelem uložené na našich webových stránkách. Pro vyhodnocení propojíme údaje uvedené v bodové sbírce osobních údajů při návštěvě našich webových stránek a webových majáků s vaší e-mailovou adresou a individuálním ID.

Odkazy přijaté v newsletteru také obsahují toto ID.

Údaje jsou shromažďovány výhradně pseudonymně, takže ID nejsou spojeny s vašimi dalšími osobními údaji, přímý odkaz na vaši osobu je vyloučen.

Proti tomuto sledování můžete kdykoli vznést námitku:

kliknutím na samostatný odkaz uvedený v každém e-mailu

informujte nás o jiné kontaktní trase: philipp.sowinski@ibsgeocad.de

Informace budou uloženy pouze po dobu, po kterou jste se přihlásili k odběru newsletteru. Po odhlášení ukládáme data čistě statisticky a anonymně.

Toto sledování také není možné, pokud jste ve výchozím nastavení deaktivovali zobrazení obrázků v e-mailovém programu. V takovém případě se vám newsletter nezobrazí v plném rozsahu a možná nebudete moci používat všechny funkce.

Využití našeho obchodu

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, jsou-li nezbytné pro navázání, obsah nebo změnu právního vztahu.

Pokud chcete využít náš obchod, budete požádáni o poskytnutí osobních údajů potřebných pro zpracování vaší objednávky. Informace nezbytné pro plnění smlouvy jsou označeny samostatně, všechny ostatní informace jsou dobrovolné.

Poskytnuté informace budou zpracovány pouze pro plnění smlouvy.

Právním základem pro zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst. 1 S 1 lit b GDPR, nebo pro uchovávání dobrovolných informací Váš souhlas Čl. 6 odst.1 S 1 lit a GDPR

Předávání údajů při uzavření smlouvy

Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění smlouvy.

To je .B. případ předání vašich údajů o adrese společnosti pověřené dodáním zboží nebo předáním vašich bankovních údajů úvěrové instituci pověřené zpracováním platby.

Vaše údaje nebudou předány třetím stranám bez výslovného souhlasu, například pro reklamní účely.

Právním základem pro zpracování Vašich údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 lit.b GDPR.

Předávání údajů při uzavření smlouvy o službách a digitálním obsahu

Osobní údaje předáme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například úvěrové instituci, která byla zapracována zpracováním platby.

K dalšímu předání údajů domníváte, nebo pouze v případě, že jste s předáním výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám bez výslovného souhlasu, například pro reklamní účely.

Právním základem pro zpracování Vašich údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 lit.b GDPR.

účet

Můžete si dobrovolně vytvořit zákaznický účet, ve kterém budou vaše data uložena pro další nákupy.

Vaše údaje pak uložíme my. Účet zákazníka a související data můžete kdykoli odstranit.

Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny. Podle obchodního a daňového práva jsme povinni ukládat údaje o vaší adrese, platební údaje a údaje o objednávkách po dobu 10 let.

Vaše údaje však budou uloženy pouze za účelem splnění zákonné povinnosti.

Právním základem je plnění objednávky podle čl. 6 odst. 1 lit b GDPR.

šifrování

Platební transakce prostřednictvím společného platebního prostředku (Visa/MasterCard, inkaso) se provádějí výhradně prostřednictvím šifrovaného připojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že řádek adresy prohlížeče se změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

V případě šifrované komunikace nemohou být vaše platební údaje, které nám předáváte, čteny třetími stranami.

PayPal

Na našich webových stránkách nabízíme mimo jiné platbu prostřednictvím PayPal.

Pokud vyberete platbu PayPal, platební údaje, které zadáte, budou předány PayPal.

Poskytovatelem je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 a GDPR a

plnění zakázky podle čl. 6 odst. 1 lit.b DSGVO

Svůj souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na účinnost operací zpracování údajů v minulosti.

Sofortüberweisung

Na našich webových stránkách nabízíme mimo jiné platbu sofortüberweisung.

Pokud jste se rozhodli pro platební metodu Sofortüberweisung, zašlete PIN a platný TAN společnosti Sofort GmbH, pomocí které se může přihlásit k vašemu účtu online bankovnictví. Společnost Sofort GmbH automaticky zkontroluje zůstatek na vašem účtu po přihlášení a provádí převod k nám pomocí TAN, který jste předali. Okamžitě nám pošle potvrzení transakce. Po přihlášení jsou automaticky kontrolovány také vaše prodeje, úvěrová linka kontokorentního úvěru a přítomnost jiných účtů, jakož i jejich podíly.

Kromě PIN kódu a TAN budou společnosti Sofort GmbH předány také platební údaje, které jste zadali, jakož i osobní údaje. Údaje o vás jsou

Jméno a příjmení

adresa

Telefonní čísla

E-mailová adresa

IP adresa

a v případě potřeby další údaje potřebné pro zpracování plateb. Předání těchto údajů je nezbytné pro bez pochyby pro zjištění vaší totožnosti a pro předcházení pokusům o podvod.

Podrobnosti o platbě se Sofortüberweisung https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/.

Právní základ pro zpracování Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 a GDPR a plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 (.b GDPR).

Svůj souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na účinnost operací zpracování údajů v minulosti.

Další informace o poskytovateli: Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen Sofort GmbH).

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc.

To anestetizuje chování uživatelů při surfování, což nám pomáhá zlepšit náš Angbot pro vás a učinit naše webové stránky zajímavějšími.

Google Analytics používá soubory cookie (podrobnosti viz výše), které jsou uloženy ve vašem počítači, a umožňují tak analýzu používání webových stránek. Takto získané informace o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle uloženy na serveru Google v USA.

Pokud je však na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP adresy, společnost Google vaši IP adresu předem zkrátí v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu.

IP adresa přenášená vaším prohlížečem google analytics v této souvislosti nebude sloučena s jinými daty Google.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolovali soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické smazání souborů cookie při zavírání prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací modulu plug-in prohlížeče, který je k dispozici na následující adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tato webová stránka používá Google Analytics s rozšířením _anonymizeIp(). V důsledku toho jsou IP adresy dále zpracovávány ve zkrácené podobě, takže lze vyloučit osobní odkaz. Pokud údaje shromážděné o vás mají osobní odkaz, bude to okamžitě vyloučeno a osobní údaje budou okamžitě vymazány.

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů o objednávkách a při používání služby Google Analytics plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

Právním základem pro používání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 s. 1f GDPR.

Informace třetích stran:

Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Uživatelské podmínky: http://www.google.com/analytics/terms/de.html,

Přehled ochrany údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, stejně jako zásady ochrany osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Společnost Google se v roce https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework podrobila štítu EU-https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

analýza mezi zařízeními

Tato webová stránka také používá Google Analytics pro analýzu toků návštěvníků mezi zařízeními.Analýza se provádí pomocí ID uživatele. Analýzu vašeho používání mezi zařízeními můžete deaktivovat ve svém zákaznickém účtu na: Moje údaje, osobní údaje.

demografické charakteristiky Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci demografických charakteristik služby Google Analytics. To umožňuje vytvářet sestavy, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Většina těchto dat pochází z vlastní sítě Google. Patří mezi ně například účty Google, účty YouTube, účty G-Mail a zájmová reklama od společnosti Google, jakož i údaje o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tato data nelze přiřadit určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení proužky pro aplikace v účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů pomocí služby Google Analytics, jak je znázorněno v bodě Námitka proti shromažďování údajů.

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů o objednávkách a při používání služby Google Analytics plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

Google Adwords

Používáme Google Adwords. To nám umožňuje používat reklamní materiály (tzv. Google Adwords) na externích webových stránkách, abychom upozornili na naše nabídky.

Kromě toho jej můžeme použít k určení, jak úspěšná jsou naše reklamní opatření.

Tato služba nám umožňuje zobrazovat reklamu, která vás zajímá, a tím učinit naše webové stránky zajímavějšími pro vás.

Zároveň nám umožňuje dosáhnout spravedlivého výpočtu nákladů na reklamu.

Pokud kliknete na aplikaci umístěnou společností Google, soubor cookie se nastaví pro měření konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po 30 dnech a nejsou používány k vaší osobní identifikaci.

Pokud během těchto 30 dnů navštívíte určité stránky tohoto webu, google a my možná víme, že jste na tu stránku klikli a byli jste přesměrováni na tuto stránku. Zde se dozvídáme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši stránku a byli přesměrováni na stránku se značkou pro měření konverzí. Nedostávajíme však žádné informace, pomocí kterých by mohli být uživatelé osobně identifikováni.

U tohoto souboru cookie se jako hodnoty analýzy obvykle ukládá jedinečné ID souboru cookie, počet zobrazení reklam na umístění (četnost), poslední zobrazení (relevantní pro konverze po zobrazení) a informace o odhlášení (označení, že uživatel již nechce být adresován).

My sami neshromažďujeme a nezpracováváme žádné osobní údaje ve výše uvedených reklamních opatřeních. Google nám poskytuje pouze statistická hodnocení. Na základě těchto hodnocení vidíme, která z použitých reklamních opatření jsou obzvláště účinná. Z používání reklamních materiálů neobdržíme žádné další údaje, zejména na základě těchto informací nemůžeme identifikovat uživatele.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Proto není možné sledovat soubory cookie prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords.

Váš prohlížeč automaticky naváže přímé připojení k serveru Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další používání údajů shromážděných společností Google.

Pokud je nám známo, použití konverze AdWords poskytuje společnosti Google informace o tom, že jste se dostali k odpovídající části našich webových stránek nebo jste klikli na naši aplikaci. Pokud jste zaregistrováni ve službě Google, může Google přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I když nejste registrováni u společnosti Google nebo jste se nezaregistrovali, existuje možnost, že poskytovatel zjistí a uloží vaši IP adresu.

Existuje několik způsobů, jak zabránit nastavení souborů cookie pomocí google adwords:

Nastavení souborů cookie třetích stran můžete obecně blokovat v nastavení prohlížeče. To bude mít za následek, že nebudete dostávat reklamy třetích stran;

Nastavením v části http://www.google.de/settings/ads toto nastavení smazáte při smazání souborů cookie;

trvalou deaktivací ve vašich prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome pod odkazem http://www.google.com/settings/ads/plugin

Rádi bychom vás uvedli, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této nabídky.

Právním základem zpracování je čl. https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=6&g=EWG_DSGVO6 odst. 1 s. 1 lit. f GDPR.

Máme oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek i naší reklamy

Další informace o poskytovateli:

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké

ochrana údajů http://www.google.com/intl/de/policies/privacy a

https://services.google.com/sitestats/de.html.

Společnost Google se v roce https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework podrobila štítu EU-https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google AdSense

Tato webová stránka používá službu Google AdSense pro vkládání reklam.

Tato služba nám umožňuje zobrazovat vám zájmovou reklamu a tím učinit naše webové stránky zajímavějšími pro vás.

Za tímto účelem jsou shromažďovány statistické informace o našich uživatelích, které zpracovává společnost Google.

Google AdSense používá tzv. "cookies", textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek. Google AdSense také používá tzv. webové majáky (neviditelná grafika). Prostřednictvím těchto webových signálů lze vyhodnotit informace, jako je návštěvnost těchto stránek. Společnost Google obdrží informace o tom, že jste se dostali na naše webové stránky. Do společnosti Google jsou přenášeny následující informace:

IP adresa

datum a čas žádosti

-Rozdíl časového pásma na greenwichský střední čas (GMT)

-Obsah požadavku (konkrétní stránka)

stav přístupu/stavový kód HTTP

- v každém případě přenesené množství údajů

webové stránky, ze kterých žádost pochází

prohlížeč

operační systém a jeho rozhraní

jazyka a verze softwaru prohlížeče.

Informace generované soubory cookie a webovými signály o používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) a doručování reklamních formátů jsou přenášeny na server Společnosti Google v USA a tam uloženy. Tyto informace může společnost Google předávat smluvním partnerům společnosti Google.

Pokud máte účet Google a jste přihlášeni, mohou být vaše údaje přiřazeny k tomuto účtu. Chcete-li tomu zabránit, musíte se předem odhlásit.

Nemáme žádný vliv na shromážděné údaje, ani si nejsme vědomi plného rozsahu shromažďování nebo doby uchovávání.

Pokud máte účet Google a jste přihlášeni, mohou být vaše údaje přiřazeny k tomuto účtu. Chcete-li tomu zabránit, musíte se předem odhlásit.

Nemáme žádný vliv na shromážděné údaje, ani si nejsme vědomi plného rozsahu shromažďování nebo doby uchovávání.

rady:

Existuje několik způsobů, jak zabránit nastavení souborů cookie společností Google AdSense:

Nastavení souborů cookie třetích stran můžete obecně blokovat v nastavení prohlížeče. To bude mít za následek, že nebudete dostávat reklamy třetích stran;

zakázáním zájmově založených reklam na Googlu prostřednictvím odkazu http://www.google.de/ads/preferences, kdy je toto nastavení smazáno při smazání souborů cookie;trvalou deaktivací ve vašich prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome pod odkazem http://www.google.com/settings/ads/plugin

Rádi bychom však uvedli, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 (f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy.

Informace o poskytovateli:

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zásady ochrany osobních údajů pro reklamu: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads.

Společnost Google se v roce https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework podrobila štítu EU-https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Reklamy třetích stran

Tato webová stránka také povolila reklamy Google AdSense od třetích stran. Výše uvedené údaje mohou být těmto poskytovatelům třetích stran předány https://support.google.com/dfp_sb/answer/9414.

Existuje několik způsobů, jak zabránit nastavení souborů cookie společností Google AdSense:

Nastavení souborů cookie třetích stran můžete obecně blokovat v nastavení prohlížeče. To bude mít za následek, že nebudete dostávat reklamy třetích stran;

zakázáním zájmových reklam na Googlu prostřednictvím odkazu http://www.google.de/ads/preferences, kdy je toto nastavení smazáno při smazání souborů cookie;

trvalou deaktivací ve vašich prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome pod odkazem http://www.google.com/settings/ads/plugin

Rádi bychom však uvedli, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 lit. f DSGVO.

Máme oprávněný zájem na analýze chování uživatelů. Umožňuje nám optimalizovat naše webové stránky i naši reklamu a učinit je zajímavějšími.

Informace o poskytovateli: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zásady ochrany osobních údajů pro reklamu: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads.

Společnost Google se v roce https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework podrobila štítu EU-https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Remarketing

Používáme aplikaci Google Remarketing.

Tato aplikace nám umožňuje zobrazovat vám naše reklamy po návštěvě našich webových stránek během vašeho dalšího používání internetu.

To se provádí pomocí souboru cookie, který je uložen ve vašem prohlížeči.

Google tímto zaznamenává vaše chování uživatelů při návštěvě různých webových stránek a vyhodnocuje to.

Tímto způsobem může Google určit vaši předchozí návštěvu našich webových stránek.

Kombinace údajů shromážděných v souvislosti s remarketingem s vašimi osobními údaji, které může společnost Google uložit, neprovádí společnost Google podle svých vlastních prohlášení.

Zejména podle Googlu se pseudonymizace používá při remarketingu.

Existuje několik způsobů, jak zabránit nastavení souborů cookie společností Google Remarketing:

Nastavení souborů cookie třetích stran můžete obecně blokovat v nastavení prohlížeče. To bude mít za následek, že nebudete dostávat reklamy třetích stran;

Nastavením v http://www.google.de/settings/ads se toto nastavení odstraní, když smažete soubory cookie.

Právním základem je jejich souhlas podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 a GDPR.

Informace o poskytovateli:

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

DoubleClick podle Google

Naše webové stránky používají DoubleClick od Společnosti Google. Doubleclick by Google používá soubory cookie k tomu, aby vám představil reklamy, které jsou pro vás relevantní. Vašemu prohlížeči je přiřazeno pseudonymní identifikační číslo (ID), které kontroluje, které reklamy se ve vašem prohlížeči zobrazily a které reklamy byly volána. Tím se zabrání tomu, aby se reklama zobrazoval vícekrát. Kromě toho může DoubleClick používat ID souborů cookie k záznamu takzvaných konverzí. To společnosti Google umožňuje rozpoznat, kdy uživatel uvidí doubleclickovou adu, a později používá stejný prohlížeč pro přístup na web inzerenta a něco tam koupit. Podle společnosti Google soubory cookie DoubleClick neobsahují žádné osobní údaje

Váš prohlížeč automaticky naváže přímé připojení k serveru Google v USA. Nemáme žádný vliv na rozsah a další používání údajů shromážděných společností Google.

Pokud je nám známo, používání DoubleClick společností Google poskytuje společnosti Google informace o tom, že jste se dostali k odpovídající části našich webových stránek nebo jste klikli na naši aplikaci. Pokud jste zaregistrováni ve službě Google, může Google přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I když nejste registrováni u společnosti Google nebo jste se nezaregistrovali, existuje možnost, že poskytovatel zjistí a uloží vaši IP adresu.

Existuje několik způsobů, jak zabránit nastavení souborů cookie společností DoubleClick společností Google:

Nastavení souborů cookie třetích stran můžete obecně blokovat v nastavení prohlížeče. To bude mít za následek, že nebudete dostávat reklamy třetích stran;

Nastavením v části http://www.google.de/settings/ads toto nastavení smazáte při smazání souborů cookie;

trvalou deaktivací ve vašich prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome pod odkazem http://www.google.com/settings/ads/plugin

Rádi bychom vás uvedli, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této nabídky.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 s. 1 lit. f GDPR.

Další informace o poskytovateli:

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

o ochraně údajů : http://www.google.com/intl/de/policies/privacy a

https://services.google.com/sitestats/de.html.

Společnost Google se v roce https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework podrobila štítu EU-https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

YouTube

Naše webové stránky používají pluginy ze stránky YouTube provozované společností Google

Když navštívíte stránku vybavenou pluginem YouTube, zatím není navázáno žádné připojení k serverům YouTube.

Pouze kliknutím na zástupný symbol je navázáno připojení.

Server YouTube bude informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Spojení s Youtube spouští další procesy zpracování dat, na které nemáme žádný vliv a jejichž podrobnosti nám nejsou známy.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 (f) GDPR.

Máme oprávněný zájem na tom, aby naše nabídky a naše webové stránky byly přitažlivé.

Další informace o poskytovateli: Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Zásady ochrany osobních údajů YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Když navštívíte stránku vybavenou pluginem YouTube, naváže se spojení se servery YouTube. Server YouTube bude informován o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Volání stránky již vede k připojení k YouTube a síti DoubleClick. I kliknutí na video může spustit další operace zpracování dat, na které již nemáme žádný vliv.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

Mapy Google

Na těchto webových stránkách používáme nabídku Map Google k tomu, abychom vám ukázali interaktivní mapy přímo na webových stránkách.

Návštěvou webových stránek společnost Google obdrží informace, že jste navštívili odpovídající podstránku našich webových stránek. Kromě toho budou předány další údaje. To se provádí bez ohledu na to, zda máte uživatelský účet Google a jste přihlášeni nebo zda neexistuje žádný uživatelský účet. Pokud existuje účet a jste přihlášeni, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu.

Tomu můžete zabránit odhlášením před aktivací tlačítka.

Společnost Google ukládá vaše údaje jako profily použití a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo designu svých webových stránek založeného na potřebách. Takové hodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za poskytnutí reklamy založené na potřebách a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách.

Data jsou přenášena na server v USA.

V tomto ohledu máte právo vznést námitku, kterou musíte adresovat společnosti Google.

Právním základem pro používání Map Google je článek 6 (1) (f) GDPR, který je oprávněným zájmem. Integrace Map Google usnadňuje naší společnosti hledání a činí naše webové stránky zajímavějšími pro vás

Další informace o poskytovateli:

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Práva a možnosti nastavení: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Společnost Google se podrobila štítu EU-USA na ochranu soukromí: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 1 Osobní údaje

a) Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které mohou zveřejnit nebo zveřejnit totožnost zákazníka. monteuerzimmer.guru dodržuje princip vyhýbání se datům. Shromažďování osobních údajů se pokud možno zříká.

b) Manipulace

Osobní údaje se používají výhradně pro uzavření smlouvy, obsahu, realizace nebo zpracování smluvního vztahu. V zásadě nebudou předány třetím stranám. Osobní údaje budou použity pouze v rozsahu nezbytném zejména pro vedení zákaznického účtu, pro splnění a zpracování objednávky nebo v případě, že monteuerzimmer.guru je povinen tak učinit ze zákona nebo soudním příkazem nebo v případě potřeby zabránit nesprávnému použití v rozporu s obecnými obchodními podmínkami zákonným způsobem.

c) Námitky

Zákazník může kdykoli vznést námitku proti uložení svých osobních údajů. Z toho jsou vyloučeny údaje, které musí být uchovávány k dispozici pro účely smluvního zpracování.

d) Právo na informace

Monteuerzimmer.guru informuje zákazníka o údajích, které o něm byly uloženy.

e) Právo na opravu, výmaz a blokování údajů

Zákazník má právo kdykoli opravit, smazat nebo zablokovat nesprávné osobní údaje na vyžádání. Výkon práva je zdarma a lze o něj ve zjednodušeném smyslu zažádá prostřednictvím kontaktního formuláře. To je v podstatě zdarma.

§ 2 Údaje o používání a registraci

Pro návrh webových stránek jsou shromažďovány, zpracovávány a používány údaje o používání a registraci v nezbytném rámci. Údaje o zákaznících a IP adresa jsou registrovány s datem a časem v souboru protokolu a používány a ukládány pro účely statistického vyhodnocení těchto webových stránek. K kombinaci údajů o používání a registraci s osobními údaji neuvádí.

§ 3 Zabezpečení dat

a) Zabezpečení dat

Veškeré údaje o www.monteurzimmerguru.de jsou zabezpečeny technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravám a šíření. monteuerzimmer.guru však nepřebírá žádnou odpovědnost za zničení a poškození dat.

b) Relace a soubory cookie

Pro webové stránky může monteuerzimmer.guru používat soubory cookie nebo relace na straně serveru, ve kterých mohou být data uložena. Soubory cookie se používají například .B, také pro osobní pozdrav s ID uživatele. Cookies jsou soubory, které jsou uloženy webovou stránkou na pevném disku zákazníka, aby bylo možné automaticky rozpoznat tento počítač při příští návštěvě webových stránek a tím přizpůsobit používání webových stránek zákazníkovi. Soubory cookie však mohou být také odmítnuty nastavením prohlížeče deaktivací ukládání souborů cookie nebo nastavením prohlížeče tak, aby o něm informoval při odeslání souborů cookie. monteuerzimmer.guru zajišťuje, že z relací nebo souborů cookie nejsou převzaty žádné osobní údaje.

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") a shromažďuje a ukládá data prostřednictvím této služby webové analýzy, ze které jsou vytvořeny uživatelské profily pomocí pseudonymů. Tímto způsobem vytvořené profily použití slouží k vyhodnocení chování návštěvníků za účelem návrhu a zlepšení nabídky prezentované na těchto webových stránkách v souladu s poptávkou. Google Analytics používá tzv. "cookies", malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Pokud je však na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP adresy, společnost Google vaši IP adresu předem zkrátí v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Ani uživatelské profily pod pseudonymem nebudou sloučeny s osobními údaji o uživateli bez výslovného a samostatně deklarovaného souhlasu uživatele. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; rádi bychom však chtěli poukázat na to, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací modulu plug-in prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Zákazník si může zobrazit zásady ochrany osobních údajů společnosti Google na http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Další informace o podmínkách použití a ochraně údajů naleznete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Rádi bychom poukázáni na to, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód "anonymizeIp", aby byla zajištěna anonymní sbírka IP adres (tzv. MASKOVÁNÍ IP).

Používání pluginů facebooku

Na těchto internetových stránkách se používají pluginy sociální sítě www.facebook.com, která je provozována společností Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94304, USA ("Facebook"). Orgán odpovědný za zpracování informací shromážděných společností Facebook je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Pokud zavoláte internetové stránky našich webových stránek, které jsou vybaveny takovým pluginem, naváže se připojení k serverům Facebooku a plugin se aktivuje oznámením vašemu prohlížeči na webových stránkách. To přenáší na facebookový server, které z našich internetových stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni jako člen Facebooku, Facebook přiřadí tyto informace vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Při používání funkcí pluginu (např.B. kliknutím na tlačítko "To se mi líbí", odesláním komentáře) jsou tyto informace také přiřazeny k vašemu účtu Facebook, kterému můžete zabránit pouze odhlášením před aktivací pluginu. Další informace o shromažďování a používání údajů společností Facebook, vašich právech v tomto ohledu a způsobech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy/.

Používání Google +1

Tato webová stránka vám dává možnost publikovat informace po celém světě pomocí tlačítka Google +1 společnosti Google +1, které provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Pokud je stránka přístupná přes Google +1, data jsou přenášena do Googlu prostřednictvím připojení k Googlu. Google ukládá jak informace, které jste poskytli +1 pro obsah, tak také informace o stránce, kterou jste si prohlíželi, když jste klikli na +1. Google zaznamenává informace o vaší aktivitě +1 za účelem zlepšení služeb Google. Identita vašeho profilu Google se může zobrazit uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo od vás mají jiné identifikační údaje. Vámi poskytnuté informace budou použity v souladu s platnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google prostřednictvím služby Google +1. Google může zveřejňovat souhrnné statistiky o aktivitě +1 uživatelů nebo je sdílet s uživateli a partnery, jako jsou vydavatelé, násdílky nebo přidružené webové stránky. Pokud jste přihlášeni k Google +1, je možné načtená data přiřadit přímo vašemu profilu Google +1. Tato možnost přiřazení je ukončena odhlášením z Google +1. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Google, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html Pokud si přejíte, aby společnost Google přidělila údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přímo vašemu profilu na Google+, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit ze služby Google+. Můžete také zcela zabránit načítání pluginů Google s doplňky pro váš prohlížeč, např.B. pomocí blokování skriptů "NoScript" (http://noscript.net/).

Používání Twitteru

Funkce služby Twitter jsou integrovány na těchto webových stránkách. Tyto funkce nabízí Společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Pomocí Twitteru a funkce "Re-Tweet" jsou navštívované webové stránky propojeny s vaším účtem Twitter a jsou o nich známy ostatním uživatelům. Data jsou také přenášena na Twitter. Rádi bychom chtěli poukázat na to, že my jako poskytovatel stránek si nejsme vědomi obsahu přenášených dat ani jejich použití twitterem. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Twitteru v http://twitter.com/privacy/.

Používání YouTube

Tyto webové stránky a integrované nabídky obsahují tzv. vkládání videí na YouTube. Ty umožňují připojení k YouTube a videím, která jsou tam uložena. YouTube je nabídka společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Účel a rozsah shromažďování a používání údajů společností Google, jakož i vaše práva a možnosti nastavení ochrany jako zákazníka YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube. Ty naleznete na: http://www.youtube.com/t/privacy/.

Používání Instagramu

Na těchto stránkách jsou integrovány odkazy na sociální síť Instagram. Připojení k Instagramu je na našich stránkách prostřednictvím "ikony Instagramu". Provozovatelem sociální sítě je Instagram Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA ("Instagram"). Pokud kliknete na "ikonu Instagramu", když jste přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete propojit obsah našich stránek se svým profilem Instagram. To instagramu umožňuje spojit návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom chtěli poukázat na to, že my jako poskytovatel stránek si nejsme vědomi obsahu přenášených dat ani jejich použití společností Instagram. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů instagramu naleznete na https://help.instagram.com/155833707900388/.

§ 5 Kontakt

Chcete-li nás kontaktovat ohledně ochrany osobních údajů, může zákazník kontaktovat monteuerzimmer.guru philipp.sowinski@outlook.com nebo použít kontaktní formulář.